ND 2646
Effective... veiligheid met effect!
Effective B.V.| Postbus 230 | 5201 AE 's Hertogenbosch | [T] 073 622 22 14 | info@effective-bv.nl
Beveiliging

Tijdens de avond, nacht, weekenden en/of vakanties voert onze mobiele surveillancedienst controleronden uit bij objecten, bedrijventerreinen, woongebieden en recreatieterreinen in Noord-Brabant. Denk daarbij onder andere aan alarmopvolging, brand- en sluitronden, interne en externe controleronden, openings- en/of sluitingsbegeleiding van horecag-elegenheden, detailhandel en tankstations en visitatiediensten.
Doordat onze surveillancedienst continu aanwezig is in het verzorgingsgebied, weten wij een snelle opkomst te realiseren bij onregelmatigheden en alarmmeldingen.

.