ND 2646
Effective... veiligheid met effect!
Effective B.V.| Postbus 230 | 5201 AE 's Hertogenbosch | [T] 073 622 22 14 | info@effective-bv.nl
Beveiliging

Vaak zijn bedrijven en kantoren op het moment van openen en sluiten niet volledig bemand. Het zijn vaak die momenten waarop criminelen toeslaan.

De beveiligingsmedewerkers van Effective BV kunnen zorgen voor een veilige opening en/of sluiting van uw kantoor, bedrijf of bedrijfsterrein. Tevens kunnen er op uw verzoek controlerondes worden gelopen in of om uw bedrijf waarbij met name zal worden gekeken of er geen kostbare zaken in het zicht staan,  de verlichting uit- of juist ingeschakeld is en of er brandbare zaken  in prullenbakken liggen.
.