ND 2646
Effective... veiligheid met effect!
Effective B.V.| Postbus 230 | 5201 AE 's Hertogenbosch | [T] 073 622 22 14 | info@effective-bv.nl
Beveiliging

Met name in deze tijd kan het noodzakelijk dan wel wenselijk zijn om beveiligings-maatregelen te treffen in schoolgebouwen. Effective BV kan u hierbij behulpzaam zijn en samen met u een gestructureerd beveiligingsplan opstellen. Daarbij zullen verschillende soorten beveiliging worden opgenomen zoals toegangscontrole, schoolbewaking, brandpreventie, cameratoezicht (al of niet verborgen), vandalismebestrijding, drugsdetectie en inbraakpreventie.

.