Logo Justitie
POB 1098
Effective... veiligheid met effect!
Effective B.V.| Postbus 230 | 5201 AE 's Hertogenbosch | [T] 073 622 22 14 | info@effective-bv.nl
Keurmerk BPOB
Recherche

Hoe gaat Effective te werk?
Het traject is kort maar effectief. De opdrachtgever houdt altijd de regie in handen en wordt volgens een vooraf afgesproken frequentie op de hoogte gehouden van het verloop van het onderzoek en de behaalde resultaten.
Het basistraject is als volgt:

Het spreekt voor zich dat in elke fase van het onderzoek aanpassingen mogelijk zijn. Het resultaat wordt altijd besproken met de opdrachtgever. De opdrachtgever beslist vervolgens over de vraag welk vervolg aan het onderzoek wordt gegeven.

.